İŞ DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

By |2021-01-29T20:07:19+00:00Ocak, 2021 |

İş değerlendirmesi kısaca bir organizasyonda bulunan işlerin göreceli değerini belirleyen sistematik karşılaştırma süreçlerini ifade eder. Bir başka ifade ile organizasyon içerisinde işler arasında görecelik oluşturma aracıdır.