GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Giriş

SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin kişisel verilerini korumak için çalışıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yönetilmekte olan www.sozercizmeci.com.tr , www.stafımy.com  ve  www.executurk.com  adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Sözleşme metninde;

 • Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara adresinde mukim, SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ, bundan böyle “SOZERCIZMECI”,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan böyle “Kanun”,
 • sozercizmeci.com.tr, www.stafımy.com ve www.executurk.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
 • Üye/kullanıcı/ziyaretçi bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası sözleşmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Veri Sahibi “Portal”da yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 • Kurumsal Üyeler İçin Ek Bilgilendirme:

Kurumsal Üyeler belirledikleri her alt kullanıcıdan Gizlilik Politikası’na dair onay alınacağını; alınmadığı takdirde Alt Kullanıcı’nın Portal’ı kullanamayacağını ve her bir kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

 1. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda SOZERCIZMECI tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C.kimlik numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi ve diğer benzer veriler.
 • Özgeçmiş (CV) Bilgisi: Çalışma izni ve sair oturum izinleri için kişiye ait tüm bilgiler.
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon vb. veriler
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe, kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri, veri sahibi onayladığı durumda mobil uygulama kullanılırken kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanlar aramak istemesi durumunda GPS verisi le IP ve port adreslerinden çıkan konum verisi vb. veriler
 • Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyeti, tercih edilen dil vb. veriler
 • Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim sağlamak için kullanılan paroları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları vb. veriler
 • Üye İşlem Bilgisi: Portala en son giriş tarihi, markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler, ilan bilgileri, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb. veriler.
 • İçerik Bilgisi: İlanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler , ürünün kişiye ait olduğunu yada ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (ruhsat, marka tescil vb.), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu vb. veriler.
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, ödeme bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. veriler.
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi SOZERCIZMECI tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

 1. Hangi Amaçla Verileri İşliyoruz?

İşbu Gizlilik Politikası’nda ve Bireysel/Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel veriler, tarafından Portal’ın,

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleşmesi
 • Portal üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Veri Sahibinin İş Arayışına Çözüm Getirilmesi, Türkiye’deki iş imkanlarından faydalandırılması,
 • SOZERCIZMECI ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yukarıda sayılan veri kategorilerinin işlenme amaçlarına dair detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur.

 • Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, Kullanıcı Kayıt, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti sürecini yönetmek, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, araştırma, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası hizmetler ve bunların geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, şirket içi değerlendirme, promosyon, analiz, iş geliştirme, tahsilat, faturalandırma, promosyon, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, denetim, kontrol, pazarlama, reklam, satış, dolandırıcılığın tespiti, müşteri doğrulama, optimizasyon
 • Kimlik Bilgileri: İletişim, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, denetim, Kullanıcı Kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, tahsilat, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, iş bulma sonrası süreçlerin geliştirilmesi, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, risk yönetimi
 • Çalışma İzni Başvurusunun Teyidi İçin Gerekli Veriler: Oturma İzin Kartı Fotokopileri, Yurtdışı Başvurularında Konsolosluk Referans Numarası, Diploma veya Geçici Mezuniyet Fotokopisi, Vesikalık Fotoğraf
 • Demografik Veriler: İletişim, analiz, şirket içi değerlendirme, tahsilat, iş geliştirme analiz, satış sonrası süreçlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Kayıt, sorun/hata bildirimi, şikayet süreçlerinin yönetimi, iletişim, müşteri portföy yönetimi, iş geliştirme, pazarlama, reklam, satış, risk yönetimi, denetim, kontrol, tahsilat, sunulan hizmetler, hizmet sonrası süreçlerin değerlendirilmesi, şirket içi değerlendirme, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,
 • Konum verileri: risk yönetimi, denetim ve kontrol
 • Ödeme Verileri: Muhasebe, tahsilat, faturalandırma sürecinin yönetimi, hizmetler, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, iletişim, denetim, pazarlama, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;
 • İçerik: İletişim, tahsilat, hizmetler, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, promosyon, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, müşteri yönetimi, iş geliştirme, optimizasyon, kontrol, denetim, şirket içi değerlendirme, analiz, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.
 • SOZERCIZMECI Portal kapsamında düzenlenen rutin anketleri cevaplayan kullanıcılardan talep edilen bilgiler; SOZERCIZMECI ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatiksel analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılır.
 1. Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında SOZERCIZMECI’un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 1. Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

SOZERCIZMECI kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 • Veri sahibinin kişisel verileri ile bu verilerden elde edilen yeni verileri; işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için, satıcı ve kargo şirketi, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
 • Veri Sahibinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları gözlemlenerek kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcı ile paylaşılmaktadır.
 • Segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihler doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi çerez(cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede yapılan kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Veri sahibinin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır. Bu durum üçüncü taraflardan alınan hizmetin kapsamı ve içeriğine bağlıdır.
 • Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Veri Sahibine ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca, kullanıcının ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla  Kullanıcı Ad ve İletişim Bilgileri ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilerle işbu Gizlilik Politikası’nde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

SOZERCIZMECI kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilmesi mümkün olacaktır.

 1. Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir?

SOZERCIZMECI tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile kullanıcı, yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilecektir. Bu talepler uyarınca SOZERCIZMECI gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan gerçekleştirebilecektir.

Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 1. Kişisel Verileri Saklama Süresi

SOZERCIZMECI işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 • Üyelik ve siparişe ilişkin benzeri kayıtlar: 10 yıl – 6098 Sayılı Kanun
 • Finansal bilgiler ve muhasebe kayıtları: 10 yıl – 6102 Sayılı Kanun – 213 Sayılı Kanun
 • Çerezler: En Fazla 540 gün
 • Ticari elektronik ileti onay kayıtları: Onayın alındığı tarihten itibaren 1 yıl – 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
 • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları: 3 yıl – 6563 Sayılı Kanun
 • Tedarikçilere/Müşterilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl
 • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl – 5651 Sayılı Kanun

8.     Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

SOZERCIZMECI web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve yeniden kullanılamaz işlemini ifade eder. SOZERCIZMECI veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

SOZERCIZMECI Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Gizlilik Politikamızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. SOZERCIZMECI işbu Gizlilik Politikası ile birlikte kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmek tarafımızın sorumluluğundadır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

SOZERCIZMECI Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. SOZERCIZMECI işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Belirtelim ki Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi durumunda, SOZERCIZMECI uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 1. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

SOZERCIZMECI işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. SOZERCIZMECI’un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 • Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.sozercizmeci.com.tr  www.stafimy.com ve www.executurk.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SOZERCIZMECI’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de adresine yazılı olarak iletebilir veya 0312 911 62 22 no’lu telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir. Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

 

Çerez Politikası

İzlemiş olduğumuz çerez politikası gizlilik politikamızın kapsamı içerisindedir. SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ ( “SOZERCIZMECI”) olarak sahip olduğumuz www.sozercizmeci.com.tr www.sozercizmeci.com www.stafımy.com , www.executurk.com   web sitemizde (“Site”) sizlere en iyi seviyede hizmet sunabilmek adına, kişisel verilerinizi ve gizliliğinize yönelik haklarınızı da ihlal etmeyecek biçimde çerez kullanımı gerçekleştirmekteyiz. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve kullanmaya devam ettiğiniz süre boyunca çerez politikamızı kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), sizlere hizmet sunarken hangi türdeki çerezleri ne tür koşullar altında kullandığımız açıklamak ve bu konuda sizleri gerektiği gibi bilgilendirmek üzerine oluşturulmuştur. Kişisel verileriniz ve verilerin gizliliğine yönelik politikamız hakkında bilgilendirmeye ise Gizlilik İlkesi Anlaşma’mızı inceleyerek sahip olabilirsiniz.

Bu Politika, Siteye ne şekilde ulaştığınız, kullandığınız cihaz ve teknoloji bilgilerinden bağımsız bir şekilde hayata geçirilmektedir. Politikayı dikkatli ve özen gösterir bir şekilde incelemeniz ve ileride yaşanabilecek herhangi bir problemi önlemek adına bir örneğini bünyenizde bulundurmanız önerilmektedir.

Çerez Ne Demektir ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

Çerez, erişim sağlamış olduğunuz siteler aracılığıyla erişim sağlarken kullanmış olduğunuz teknolojik cihazlara (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.) kaydedilen ve cihazının ile site arasında sanal bir hafıza ilişkisini sağlayan küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyalarda site gezintilerinize ait bilgiler kaydedilmekte ve depolanmaktadır. Bu sayede erişim sağladığınız cihazlarınız ile Web Sitesi’ne tekrar bağlandığınızda cihazının bu verilerinizi hatırlayacaktır ve Web Sitesi’ni kullanımınızın etkinliği ve hızı ciddi seviyede artacaktır. Çerezlerin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilere ait olan sair web sitelerde sizin kullanımınızı etkili kılmak ve verilen hizmetler doğrultusunda size çok daha uygun ürün ve teklif hizmetleri sunmamızı sağlamaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

 • Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi ve hizmet verilebilmesi amacıyla bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • SOZERCIZMECI’nin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere değişiklik göstermekle birlikte, esas olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazınıza ilişkin tarama ve kullanım tercihleriniz ile ilgili verileri toplamakta ve depolamaktadır. Bu veriler, erişim sağladığınız sayfalarımız, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimiz ve Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin sair tüm diğer bilgileri kapsamı altına almaktadır.

Çerez Türleri ve Bu Çerezlerin Kullanım Şekilleri Nelerdir?

Web Sitesi’nde çerez türleri işlevi doğrultusunda farklılıklar göstermektedir. Biz de Web Sitesi’nin etkili bir şekilde çalışması amacıyla farklı çerez türlerini kullanmaktayız. Çerez türleri: kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

KULLANIM AÇISINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu türdeki çerezler, Web Sitesi’nin gerektiği gibi çalışabilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi amacıyla muhakkak gerekli olan çerezlerdir. Web Sitesi’nin yönetilebilmesi ve sistemin gerektiği gibi işleyebilmesi adına kullanılması zorunludur ve kullanılmadığı takdirde sistem çalışmayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler zorunlu olmamakla birlikte erişim sağlayan sizlere çok daha gelişmiş, kolay ve etkili bir kullanım sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Örnek verilmesi gerekirse Web Sitesi’ne önceki erişiminizde kullandığınız tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere daha kolay erişmenizi sağlamak işlevlerini mümkün hale getirmektir. Dilerseniz aşağıda detaylı olarak açıklanan yöntemleri kullanmak suretiyle bu tür çerezlerin kullanımını engelleyebilme imkanına sahipsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu tür çerezlerin temel özelliği, Web Sitesi’nin erişim sağladığınızda sizin Web Sitesi üzerindeki kullanımınızı analiz etmeye veya sizinle etkileşime geçilerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi imkan tanımasıdır. Yine bu tür çerezleri de aşağıda detaylı olarak açıklanan yöntemleri kullanmak suretiyle bu tür çerezlerin kullanımını engelleyebilme imkanına sahipsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, daha sonraki erişimlerinize yönelik ilginizi çekebilecek içeriklerin tespitine yönelik fayda sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan adımları ve yöntemleri izleyerek bu tür çerezlerin kullanımını engelleme imkanına sahipsiniz. Fakat bu tür çerezlerin engellenmesi reklam görmenizi engellemeye yönelik bir yarar sağlamamakta, yalnızca size özel reklamlar yerine genel nitelikli ve içerikli reklamların devreye sokulmasını sağlamaktadır.

SAKLANDIĞI SÜRE AÇISINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Bu türdeki çerezler kişinin cihazında bir tarihe kadar veya kişi tarafından silinene dek var olmaya devam eden çerezlerdir. En önemli işlevi erişim sağlayan kişinin site hareketlerini ve kullanım tercihleriniz tespit etmektir.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu türdeki çerezler kalıcı çerezlerin aksine kullanıcıdan kalıcı veri toplamamaktadır. Kullanıcı Web Sitesi’ne ilişkin erişimini kapattığında veya bir süre faaliyet göstermediğinde bu tür çerezler silinmektedir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımda bulunmak ve bu tür hizmetlerin daha etkili bir şekilde ortaya konulmasını sağlamak amacıyla hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, işlevleri gereği erişim sağladığınız web sayfalarını ve sitelerini anımsayabilir ve kullanıcı cihazının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel verileri toplayarak depolayabilir. Web Sitesi, erişim sağlayan kullanıcıya yönelik kullanım bilgilerini elde etmek, bu verilerden yola çıkarak ilgi alanlarınızı ve kullanım sırasında mevcut olan demografik verileri hatırlamak ve birçok veri aşamasında geçerek size yönelik oluşturulan hedef reklamları sunmak, reklamlara yönelik birçok farklı kategorideki veriyi depolamak, ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarına bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi otomatik olarak seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanmaktadır. Daha sonrasında eklentinin ortaya koyduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Bu sayede siteler arasında etkileşim sağlanmaktadır.

Google Analytics

Google Analytics, erişim sağlayan ziyaretçilerin Web Sitesi’ni kullanım yöntemlerini analiz etmeyi sağlayan mekanizmadır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılmakta Google tarafından ABD merkezli sunucularda saklanmaktadır. Google tarafından toplanan bilgiler erişim sağladığınız Web Sitesini kullanımın sürecinizi değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetlerini genel olarak analiz etmek ve Web Sitesi faaliyetleri ve tüm çerez işlevleri ile ilgili sair başka hizmetleri hayata geçirmek adına kullanılacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımına ve işlevine ilişkin daha detaylı ve kapsamlı bilgilendirme için http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html sayfasına başvurabilirsiniz.

Çerezlerin Kullanılmasını Engelleme Yöntemi Nedir?

Çerezlerin hangi türde olabilecekleri ve ne şekilde işlev sağladıkları yukarıda detaylı bir şekilde belirtildi. Kullanımı zorunlu olan çerezler dışındaki çerezlerin kullanımının tarafınızca engellenebileceği belirtilmişti. Aşağıda internet tarayıcınıza bağlı olarak çerezlerin hangi prosedürler işletilerek engellenebileceği açıklanmıştır. Çerezlerin kullanımının engellendiği durumda ilgili çerezin işlevine bağlı olarak Web Sitesi’nin kullanım performansınız düşeceği ve alacağınız hizmette azalmaların meydana gelebileceğini unutmamanız gerekmektedir.

 • Internet Explorer
  1. Masaüstünü açın ve Internet Explorer simgesine dokunarak veya tıklayarak tarayıcınızı açın.
  2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
  3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
 • Microsoft Edge
  1. Microsoft Edge tarayıcınızın açın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayarak Ayarlar bölümüne gelin.
  2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza çıkan pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri işaretleyin.
  3. Bölümlerden dilediğinizi tercih ederek seçerek temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Google Chrome
  1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
  2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
  3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
  4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
  5. Çerezler’i tıklayın.
  6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
  7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
 • Mozilla Firefox
  1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
  2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  4. Çerezleri göster düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın
 • Safari
  1. Safari > Tercihler’i seçin.
  2. Gizlilik öğesini tıklayın.
  3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
  4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Verdiğimiz örneklerden farklı tarayıcılarda çerez kullanımı engelleme işleminin hangi aşamalar ile gerçekleştirileceğine yönelik bilgiler edinmek adına https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org internet sayfalarına başvurabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin depoladığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımları kullanma yöntemiyle de silmeniz mümkündür.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Çerez Politikamız ile ilgili aklınıza gelen tüm soruları ve görüşlerinizi bizimle iletişime geçerek tarafımıza iletebilirsiniz: www.sozercizmeci.com.tr www.stafımy.com

SOZER CIZMECI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Sıfatımıza Yönelik Açıklama

Şirketimiz SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ (“SOZERCIZMECI”), tarafınca yönetilen www.sozercizmeci.com.tr , www.stafımy.com , www.executurk.com (‘SOZERCIZMECI’) ve mobil uygulaması üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin SOZERCIZMECI tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında gerekli bilgilere sahip olması ve süreç kişisel veriler ile alakalı tüm süreç hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, SOZERCIZMECI tarafından site vasıtasıyla sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve aracı olunan sistemin devamlılığını sağlamak adına gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SOZERCIZMECI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SOZERCIZMECI’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SOZERCIZMECI’nin ve SOZERCIZMECI ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere SOZERCIZMECI tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Gizlilik İlkesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

 1. Müşterilerin Kanun Uyarınca Açık Rızası Dahilinde İşlenebilecek Kişisel Veriler ve Bu Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilerin açık rızası dahilinde işlenebilecek kişisel verilerin neler olabileceği hem hazırlamış olduğumuz Açık Rıza Metni’nde, hem de Gizlilik İlkesi Politikası’nda belirtilmiştir.

 1. Toplanan Kişisel Verilen Aktarım Politikası

Müşterilere ait kişisel veriler, SOZERCIZMECI tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SOZERCIZMECI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SOZERCIZMECI’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SOZERCIZMECI’nin ve SOZERCIZMECI  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde SOZERCIZMECI, SOZERCIZMECI personeli ve yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntem ve Hukuki Dayanak

Kişisel veriler, müşterilerin yapmış oldukları işlemler doğrultusunda elektronik ortamda toplanmaktadır. Belirtilmiş olan hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6.maddesine aykırı olmamak kaydıyla Gizlilik İlkesi Politikası, işbu Aydınlatma Metni ve Rıza Metni’nden yer alan amaçlar doğrultusunda açık rıza alınarak veya somut duruma göre alınmadan işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin toplanan verileri ile ilgili olarak sahip oldukları hakları belirtilmiştir. Bu haklar;

 • kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerini SOZERCIZMECI tarafından hazırlanan Gizlilik İlkesi Politikası‘nın G.maddesi altında belirtilen yöntemlerle Site yönetimine iletme imkanına sahiptir. SOZERCIZMECI, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde Kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile değerlendirme sonucunu veri sahibine elektronik ortamda iletecektir. SOZERCIZMECI ’un taleplere ilişkin ortaya çıkabilecek masraflar adına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara adresinde mukim SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ ile www.sozercizmeci.com.tr www.stafımy.com  , www.executurk.com Portalına işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve www.sozercizmeci.com.tr www.stafımy.com  , www.executurk.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme metninde;

 • Bireysel Üyelik Sözleşmesi bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi”,
 • Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara adresinde mukim, SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca SOZERCIZMECI,
 • sozercizmeci.com.tr www.stafımy.com , www.executurk.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
 • Portala üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
 • Üye olunmasa dahi Portal’a her ulaşan gerçek/tüzel kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
 • SOZERCIZMECI ve Üye işbu Sözleşme’de zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

Portal’ı ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi Portal’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

SOZERCIZMECI işbu sözleşmede yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal’da yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıclar Portal’da yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 1. Tanımlar

“Portal”: www.stafımy.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan  SOZERCIZMECI’nin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle dolduran ve verdiği kimlik bilgilerinin SOZERCIZMECI tarafından onaylanmasıyla bildirimi ile Kullanıcı’nın kazandığı statüdür. Üyeler ancak üyelik işlemleri tamamlandığından Üye olma hak ve yetkilerine sahip olurlar. SOZERCIZMECI üyelik başvurusunu geçerli bir sebep göstermeden reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir veya Üyelik statüsünü sebep göstermeksizin sona erdirebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan SOZERCIZMECI sorumlu tutulamaz.

“Üyelik Sözleşmesi”: “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Üyelik Hesabı”: Üyenin Portal içerisindeki profilini oluşturur. Üyelik Hesabı Üye’nin SOZERCIZMECI ’un hizmetlerinden yararlanabileceği bir arayüzdür. Üye kendi belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Portal üzerinden hesabına ulaşabilir.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Hizmet”: SOZERCIZMECI’nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmek için sunulan uygulamalardır. SOZERCIZMECI’nin sunduğu hizmet ile ilgili olarak dilediği değişikliği her zaman yapabilme hakkı saklıdır. Tüm değişiklikler Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İlan Sahibi”: SOZERCIZMECI’nin hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

“Arayüz”: SOZERCIZMECI ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve Portalın Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları SOZERCIZMECI’e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Veritabanı”: Portal dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği SOZERCIZMECI’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

SOZERCIZMECI, www.stafımy.com veya www.sozercizmeci.com.tr üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye ve Kullanıcıların söz konusu ilan ve satışlara listeleme ve görüntüleme yöntemiyle sorunsuz olarak erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu Portal’da SOZERCIZMECI tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Portal’da yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. Kullanıcı işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle hükümleri okuyup anladığını, Portal’ın kullanım koşul ve şartlarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Üyelik Hak ve Yükümlülükleri/Şartları

4.1 Üyelik statüsünün kazanılması için Kullanıcı’nın “Portal”da yer alan üyelik formunu gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Söz konusu başvuru SOZERCIZMECI tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır. Üye olabilmek için reşit olmak önşarttır. Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış, üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış kişiler üye olamazlar. SOZERCIZMECI herhangi bir bildirimde bulunmadan Üyelik başvurularını reddedebilir yahut Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. SOZERCIZMECI’nin her zaman Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.

4.2. İşbu Portal’da yer alan bilgi ve içeriklerin tümü genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup öneri niteliğinde değildir. Üye işbu sözleşmeyi imzalayarak Portal’daki bilgi ve içeriklerin bu amaçla yer aldığını kabul ve beyan eder.

4.3.“Üye”, “Portal”da belirtilen kuralların tümüne uyacağını, hukuka, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı hareket etmeyeceğini Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile onayladığını kabul ve beyan etmektedir. SOZERCIZMECI, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4. Her Üye’nin Üyelik Hesabına erişim için “kullanıcı adı” ve “şifresi” bulunmaktadır. Üyenin iradesyle belirlenen bu isim ve şifrelerin güvenliğini sağlamak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal ve kusur bulunması durumunda diğer Üye’lerin, SOZERCIZMECI’nin yahut üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan Üye sorumludur.

4.5. SOZERCIZMECI ilgili mevzuat gereğince resmi makamlara bilgi verme yükümlülüğü bulunduğu durumlarda; Üye’lere ait kişisel veriler resmi makamlar ile paylaşılabilir, işbu sebeple Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin resmi makamlara herhangi bir başvuru yapacağını resmi yollarla bildirmesi durumunda ise SOZERCIZMECI Üye’nin bilgisini ilgili tarafa verebilir.

4.6. SOZERCIZMECI’nin Üye ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriğin gerçekliğini ve güvenilirliğini, orijinalliğini, doğruluğunu, internet üzerinden ilanının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış yahut hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan SOZERCIZMECI sorumlu tutulamaz.

4.7. SOZERCIZMECI’nin onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler kısmen ya da tamamen üçüncü kişi/kişilere devredilemez.

4.8. SOZERCIZMECI’nin hazırlamış olduğu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden her Üye üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili işbu Portal sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak SOZERCIZMECI’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

4.9. Üyeler işbu sözleşmeyi imzalayarak ilanlarda yayınlanan ürünler üzerinde yazan fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu kabul ederler.

 1. SOZERCIZMECI’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. SOZERCIZMECI, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SOZERCIZMECI herhangi bir bildirimde bulunmadan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik alt yapısını durdurma/son verme haklarını saklı tutar. Böyle bir durumda İlan Sahibi’nin sahip olduğu iade hükümlerine dair koşullar işbu Portal’da yayınlanan Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

5.2. “Portal” üzerinden SOZERCIZMECI’nin kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SOZERCIZMECI’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3. SOZERCIZMECI, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; SOZERCIZMECI bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.5. SOZERCIZMECI’nin,SOZERCIZMECI çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.6. SOZERCIZMECI, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

 1. Gizlilik Politikası

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik Politikamız işbu Portal’da yer alan Gizlilik Sözleşmesi’nin içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için okuyunuz.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Portal’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Portal’ın ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Portal’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Portal’ın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. SOZERCIZMECI’nin bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

SOZERCIZMECI’nin www.stafımy.com veya www.sozercizmeci.com.tr internet siteleri üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. SOZERCIZMECI gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

 1. Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler

Çalışma İzni Hizmetleri tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Portal’de ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Portal’dan ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SOZERCIZMECI’nin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak SOZERCIZMECI ’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve SOZERCIZMECI bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Şirketimiz  SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ (SOZERCIZMECI) tarafınca yönetilen www.sozercizmeci.com.tr , www.stafımy.com , www.executurk.com (ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan SOZERCIZMECI’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilebilmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nin SOZERCIZMECI’ye daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@sozercizmeci.com veya office@stafımy.com adlı adreslere göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile info@sozercizmeci.com veya office@stafımy.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

SOZERCIZMECI, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı SOZERCIZMECI tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

Telefon ve Fax Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

İkamet veya İşyeri Adresi:

A2. Yabancılar İçin:

İsim:

Soy isim:

Uyruğu:

Pasaport Numarası/Kimlik Numarası:

Telefon ve Fax Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

İkamet veya İşyeri Adresi:

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Lütfen Kanun kapsamında kişisel verilerinize yönelik taleplerinizi detaylı ve anlaşılabilir bir biçimde olarak belirtiniz:

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi:

 

İmza: