IELTS sınavı, ingilizcenin iletişim dili olarak kullanılanıldığı yerlerde çalışmak veya eğitim görmek isteyen adayın, ingilizce dil seviyesini ölçmek için dizayn edilmiş bir sınavdır.IELTS sınavı, University of Cambridge ESOL sınavları (Cambridge ESOL), British Council ve IDP Education Australia tarafından ortak olarak uygulanmaktadır.
IELTS, dünya çapında tüm kurslarda ve yüksek öğretim kurumlarında dil gerekliliği olarak tanınmaktadır. Adaylar sınavda ya ‘Academic’ yada ‘General Training’ modülünü seçmek durumundadırlar.
Academic:Akademik Okuma ve yazma modülü adayın, öğrenim dili ingilizce olan lisans veya yüksek lisans programlarında öğrenim görmeye hazır olup olmadığını ölçer.
General Training: Genel Eğitim Okuma ve yazma modülü ise akademik amaçlara yönelik bir değerlendirme için uygun değildir. General Training modülü bazı akademik olmaya eğitim programları veya iş deneyimi için istenilebilir. Bunun yanısıra Avustralya ve Yeni  Zellanda gibi ülkelerde ikametgah izni içinde istenilir.
Tipik IELTS sınavı dört modülden oluşur.
  1. Listening – Dinleme modülü 4 bölümden oluşur ve yaklaşık 30 dakikadır. Toplamda 40 soru vardır.
  2. Reading – Akademik Okuma modülü 3 okuma parçasından oluşur ve 60 dakika sürelidir. Toplamda 40 soru vardır.
  3. Writing – AkademikYazma modülü 60 dakika sürelidir.
  4. Speaking – Konuşma modülü yaklaşık 11-14 dakika sürmektedir.

IELTS sonuçları iki hafta içinde duyurulur ve öngörülen adreslere gönderilir (sponsorlar veya üniversiteler gibi). Sonuçlar telefonla duyurulmamaktadır.
Dinleme
İlk iki kısım genelde sosyal ihtiyaçlarla ilgilidir. İki konuşmacı arasındaki diyalogları ve daha sonra monologları içerir. Sonraki iki bölüm ise daha çok eğitimsel konularla ilgilidir. En çok dört kişinin dialogları ve daha sonra monolog lar dinlenir.Sınav ilerledikçe konular zorlaşmaya başlar. Dinleme modülündeki konuşmalar sadece bir kere dinletilir ve bir çok değişik soru çeşidi kullanılır. Çoktan şeçmeli, kısa cevap sorular, cümle tamamlama, grafik veya tablo tamamlama, eşleştirme gibi.
Akademik Okuma
Bu bölümde 2000 ila 2750 kelime uzunluğunda üç tane okuma parçası vardır. Genelde     parçalar gazete, kitap veye dergilerden alıntıdır.Konular geneldir. Parçalardan birisidiyagram veya garfik içerebilir. Okuma bölümünde de çoktan seçmeli cevap, kısa cevap sorular, cümle tamamlama tablo veya grafik tamamlama, eşleştirme gibi çeşitli sorularla karşılaşılır.
Akademik Yazma
Bu bölümde iki kısım vardır. Birinci kısımda adaylar en az 150 yazmalıdırlar ve bu kısıma yaklaşık 20 dakika kadar bir süre ayrılmalıdır. İkinci kısımda ise adaydan en az 250 kelimelik bir kompozisyon yazması istenilir ve tamamlama süresi 40 dakikadır.
Birinci kısımda adaya verilen tablo veya grafikten yararlanarak kendi kelimeleriyle buradaki bilgiyi aktarması istenilir.Adaylar grafik veya tablodaki bilgiyi organize edişlerine, sunuşlarına veya mümkünse karşılaştırmalarına göre değerlendirilir. Bunun yanısıra tablo veya grafikteki ilerleyişin veya seyrin doğru olarak ifade edilmesi gerekmektedir.
İkinci kısmda adayların bir bakış açısı,arguman veya probleme yönelik bir komposizyon yazmaları istenir. Bu tip bir komposizyonda adayın fikrini nasıl savunduğu veya probleme nasıl çözüm bulduğu, yapılan benzetme ve karşılaştırmalar değerlendirme de önem taşır.
Konuşma
Konuşma modülü karşılıklı mülakat şeklindedir. Adayların akıcı bir şekilde konuşmaları, verilen konu hakkında düzgün ve mantıklı ifadeler kullanmaları değerlendirmede büyük rol oynar.