MANDATORY MEDIATION IN LABOR DISPUTES

By |2018-06-18T01:53:36+00:00Ekim 28th, 2017|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, main|Tags: , , , |

Law no 7036 on “Labor Courts” (LLC) aiming to regulate the establishment of Labor Courts, their duties, authorities and trial procedures, was published in Official Gazette and entered into force on October 25, 2017.

NEW LAW ON INTERNATIONAL LABOR FORCE

By |2017-04-23T08:41:02+00:00Ağustos 8th, 2016|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sticky, Yabancılar Hukuku|Tags: , , , , , |

On Aug. 13, 2016, Law No. 6735 on the International Labor Force was published in the Official Gazette. The law makes important changes to the work permit system in Turkey and outlaws the existing Law No. 4817 on Work Permits of Foreigners.

WORKING HOURS AND OVERTIME IN TURKEY

By |2016-11-04T20:39:01+00:00Nisan 30th, 2016|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized @tr|Tags: , |

Under Turkish Law, Working Hours and Overtime Work is mainly defined and explained by the respective articles of following Turkish Legislation. Turkish Labor Law (Law no. 4857) - (OJ. 10.06.2003: 25134) The Working Time Regulation in relation to the Labor Law (Working Time Regulation) - (OJ. 06.04.2004: 25425) Regulation on overtime and extra hours pursuant to the Labor Law [...]

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

By |2016-11-12T18:57:58+00:00Nisan 29th, 2016|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized @tr|Tags: , , |

The obligations outlined in the Law on Occupational Health and Safety issued on June 30, 2012 and numbered 6331 have come into effect as of January 1, 2013 for all companies with more than 50 employees.

SEVERANCE PAY (2018)

By |2018-01-21T19:04:47+00:00Haziran 14th, 2015|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sticky, Uncategorized @tr|Tags: , , |

Severance pay refers to a compensation that employers are required to provide employees whose job contract is ended due to listed reasons under Turkish Labor Law. Severance pay approximately amounts to a month of gross salary for every year that the employee was with the company.

STATUTORY LEAVES

By |2016-09-15T20:54:45+00:00Kasım 1st, 2013|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sticky, Uncategorized @tr|Tags: , , , |

STATUTORY LEAVES UNDER TURKISH EMPLOYMENT LAW Under Turkish Labor Law (Law no. 4857) there is a variety of leaves provided to the employees. Availability of the leaves and their length is determined in different articles of the Turkish Labor Law. Types of leaves under the Turkish labor law are as follows; ANNUAL LEAVE In Turkey, all [...]

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUN TASARISI AÇISINDAN BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ

By |2016-10-23T15:12:45+00:00Mart 15th, 2013|Categories: featured, İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized @tr|Tags: , , |

II. Meşrutiyet döneminde 1908 grevlerine karşı, yabancı sermaye göz önünde bulundurularak çıkartılan Ta’til-i Eşgal (Grev Kanunu) kanunuyla yasaklanan Türk sendikal hareketi, günümüzde yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun tasarısı ile yeni bir boyuta taşınma aşamasındadır. AB müktesebatına ve onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine Türk sendikal ilişikleri mevzuatının uyumu sürecinde[1], 2821 sayılı Sendikalar Kanunu[2] ve 2822 [...]

KIDEM TAZMİNATI FONUNDA AVUSTURYA MODELİ

By |2016-10-23T15:15:01+00:00Mart 3rd, 2012|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized @tr|Tags: |

Kıdem Tazminatlarının oluşturulacak bir fona devri şeklindeki reformlaşma, özellikle iş gücü piyasasının düzenlenmesinde bu yönde yapılan uluslararası uygulamalara paraleldir. Nitekim son günlerde Kıdem Tazminatı reformunun Avusturya modeline uygun olarak yasallaşabileceği fikri ivme kazanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise, Avusturya sisteminin reformdan önceki yapısı itibariye ülkemizde uygulanan sisteme benzerliği ve reformdan sonraki sağlıklı işleyişi olarak nitelendirilebilir.  Bu [...]

YENİLENEN ŞEKLİ İLE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ KANUNU

By |2016-10-01T15:33:31+00:00Kasım 1st, 2011|Categories: İnsan Kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized @tr, Yabancılar Hukuku|Tags: , |

Bu yazı Anba Rapor dergisi Ağustos (2011) sayısında yayınlanmıştır. Hukukumuzda Türk vatandaşı olmayan kişi[1] olarak tanımlanan yabancıların ülkemizde çalışmaları, yabancıların iş gücü piyasasına girişlerini düzenleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğince (YÇİKUY) yürütülmektedir. Yabancı çalışma izinlerinin devlet eli ile düzenlenmesi, istenmeyen yabancıların Türkiye iş [...]

Sorumluluk Reddi

Sozercizmeci.com.tr adresinde yer alan makale ve yazılar, akademik yazım kuralları ve araştırma yöntemlerine bağlı kalınmaya çalışılarak, akademik ve profesyonel ilgi alanlarım doğrultusunda düzenlenmiş yayınlardır. Hertürlü kişinin bilgi edinmesi amacıyla yayınlanan bu makalelerin içerikleri ve güncellikleri hususunda her ne kadar azami özen gösterilmiş olsa dahi, bu konuda herhangi bir teminat verilmemiştir veya sorumluluk üstlenilmemiştir. Sitelerin, kullamından dolayı doğrudan veya dolaylı yönde oluşabilecek tüm riskler kullanıcı ve ziyaretçilere aittir. Sitelerdeki tüm makaleler Sadık Sözer Çizmeci’ye aittir. İzinsiz şekilde makalelerin bir kısmı veya tamamı kopyalanamaz, yayınlamaz. Sitelerde yer alan tüm bilgiler, bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle yasal veya profesyonel tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Dısclaımer

Please consider that the website you have visited contains general information only, not professional or legal advice. Although I have taken great care in compiling the content of sozercizmeci.com.tr, I cannot guarantee that all information is accurate and complete. This website is made available to you for personal use only. You may read all of the contents online, download articles and make copies of them or read stored copies. You may share the content with anyone you want. However, you may not alter the files or represent yourself or some third party other than Sadık Sözer ÇİZMECİ as the owner or author of the articles included in this web page.